Güvenlik prosedürleri ve güvenlik denetimlerinin planlaması güncellenmesi